Vi bruker den mest moderne maskin for skuming, type gusmer

Skum/Polyurtanskum dannes ved reaksjon mellom isocyanater og polyoler (A og B). Under ekspansjonsprosessen fylles de lukkede porene med fyllgass (som HFC, CO2 eller C5H12). Polyuretanskum gir god isolering i liten tykkelse og blir derfor brukt i frysebokser kjølerør. Polyuretanskum kan også skummes på stedet, – 160 til 200°C